Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Uddannelsesregler for førere af skibe over 15 meter.

15 meter er et nyt nøgletal for førere af fritidsfartøjer efter den 1. juli 2002.

Skibets overalt længde bliver nu retningsgivende for de krav myndighederne stiller til førerens uddannelse, og nye ejere af fritidsfartøjer over 15 meter skal i fremtiden have Yachtskipper 3.

Søfartsstyrelsen kommer nu med en ændring til besætningsloven, som skal gælde for fiskeskibe og fritidsfartøjer. Ændringen for fritidsfartøjer betyder, at Søfartsstyrelsens krav om uddannelse af føreren ændres således, at grænsen for specielle uddannelseskrav fremover sættes til skibe med en overalt længde på mere end 15 meter, men under 24 meter.

Kravet til besætningen på fritidsfartøjer på mere end 15 meter, men under 24 meter fastsættes i enhold til §10 i besætningsloven. Der stilles krav til både skibsfører og styrmand i henhold til nedenstående skema:

 

 Fartområde

 Skibsfører

  Styrmand

Østersøen, i Nordsøen øst for 7 ο Ø. Længde samt
langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30
sømil fra kysten

Yachtskipper af
3. grad

 Ingen krav

Nordsøen og den engelske kanal samt på de Britiske
Øer, Irland, Norge og Færøerne

Yachtskipper af
3. grad

Duelighedsbevis
i sejlads for
fritidssejlere

 Alle have

Yachtskipper af
1. grad

Yachtskipper af
3. grad

 

På skibe over 24 meter fastsættes uddannelseskravene til besætningen af Søfartsstyrelsen.

Overgangsordninger
I forbindelse med ændring af tonnagegrænserne vil der være skibe, som bevæger sig fra en kategori til en anden. Derfor har Søfartsstyrelsen lavet en overgangsordning, som betyder at personer der er fører af et skib på under 20 brt., men over 15 meter, forsat har lov til at være fører af skibet.

Konklusion for ejere af fritidsfartøjer

 

  • Nuværende ejer kan forsat fører sit skib med de uddannelseskrav, som har været gældende.
  • Nye ejere skal leve op til de nye krav, som er beskrevet ovenfor.

 

Sagsbehandler i Søfartsstyrelsen er:
Philip Bauchy
Telefon 39 17 44 00

 

Uddannelsesregler
VHF/SRC
Kanalbevis
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004