Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Regler ved sejlads i udlandet

I dette afsnit af Dansk Sejlunions hjemmeside vil turudvalget forsøge at formidle de regler, som er gældende ved sejlads udenfor Danmarks grænser.

Klik på nedenstående overskrifter for at hoppe til artikler i dette afsnit.

Duelighedsbevis i udlandet.

Uddannelsesregler for førere af skibe over 15 meter.

Vejrtjenester i Norden og Nord Tyskland.

Dansk Sejlunions internationale certifikat.

 

Uddannelserne

Ændring af yachtskipperuddannelserne

Søfartsstyrelsen har igennem længere tid arbejdet på en revision af yachtskipperuddannelserne. Foranlediget af de øgede krav om fuld brugerbetaling er revisionsarbejdet intensiveret, således at de kommende ændringer vil være gældende pr. 1. januar 2003. Alle, der påbegynder en yachtskipperuddannelse i efteråret 2002, vil således skulle uddanne sig efter de nye uddannelsesplaner. I første omgang vil de største ændringer være at finde i selve eksaminationsformen.

Eksaminationstidspunkterne vil blive mere "flydende" til gavn for eksaminanderne og principielt kunne finde sted hele året under forudsætning af bare 6 tilmeldinger (foreløbig vurdering).

 

Pensumbeskrivelser

Uddannelsesplanerne (Studiehåndbog for yachtskipperuddannelserne) til de to yachtskipperuddannelser vil snarest og løbende blive revideret. For overskuelighedens skyld bevares modulopbygningen. Det vil dog ikke længere være muligt at lade sig eksaminere i et enkelt modul. (Se Eksamensform). De umiddelbare ændringer er beskrevet nedenfor.

 

Uddannelsen til yachtskipper af 3. grad

Modulet "Motorlære og brandbekæmpelse" vil ikke længere indgå i uddannelsen til yachtskipper af 3. grad. Udstedelse af sønæringsbevis vil til gengæld forudsætte, at man har bestået duelighedsprøve i motorpasning for fritidssejlere.

Fremover vil der indgå meteorologi i uddannelsen.

 

Eksamensform

Eksamen vil være mundtlig i form af et "operativt interview" af gennemsnitlig 40 minutters varighed, hvilket vil sige, at eksaminanden overhøres i hele uddannelsens pensum med fokus på en praktisk vinkel. Som udgangspunkt for interviewet kan eksempelvis tages en sejlads fra A til B, med diverse spørgsmål undervejs i sejladsplanlægning, navigation, meteorologi m.m. fra det beskrevne pensum.

Bedømmelse vil være bestået/ikke bestået.

 

Uddannelsen til yachtskipper af 1. grad

Modulet Kommunikation vil ikke længere indgå som selvstændigt modul. Visuel signalering (morsning) og redningssignaler vil således udgå, mens øvrige elementer fra modulet lægges sammen med modulet Sømandskab.

 

Eksamensform

Eksamen vil være mundtlig i form af et "operativt interview" af gennemsnitlig 40 minutters varighed med fokus på en praktisk vinkel. Som udgangspunkt for interviewet kan eksempelvis tages en sejlads fra A til B, med diverse spørgsmål undervejs i sejladsplanlægning, navigation, meteorologi m.m. fra det beskrevne pensum.

Bedømmelse vil være bestået/ikke bestået.

 

Generelt

I de reviderede uddannelser vil reeksamination i enkelte moduler eller delelementer ikke være mulig.

Eksamensgebyret vil være det samme for begge uddannelser og forventes at udgøre kr.: 600,- pr. prøve.

 

Overgangsordning

Ændringerne er gældende fra 1. januar 2003. Personer, der før 1. juni 2002 har påbegyndt en yachtskipperuddannelse og er blevet eksamineret i et eller flere fag, får mulighed for at færdiggøre den pågældende uddannelse inden udgangen af 2003 efter de hidtidige uddannelsesplaner og bestemmelser.

Herefter vil man indtil henholdsvis 1. juni 2005 (Y3) og 1. juni 2006 (Y1) kunne færdiggøre uddannelsen efter den nye eksamensform, hvor de tidligere beståede moduler ikke er udsat for eksamination.

Alle reeksaminander kan dog fra 2003 vælge at lade sig eksaminere efter de nye bestemmelser uden hensyn til tidligere beståede moduler.

SOFUS/Uddannelsen, juni 2002.

Kursussteder

Yachtskippereksamen
På en fritidsbåd med en skroglængde på 15 meter og derover (maksimalt 24 meter) skal der være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis som yachtskipper skal man opfylde visse krav til teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav. Duelighedsbevis kan tages her: http://www.duelighed.dk

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Yachtskipperuddannelserne, så klik herunder:
http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Yachtskipperuddannelserne.aspx

Studiehåndbog, kan udprintes fra denne side:
http://www.fritidssejler.dk/SiteCollectionDocuments/Uddannelse/Yachtskipperuddannelserne/
Studiehaandbog_version_3%200.pdf

KURSUSSTEDER: (Brug "YIII", "Y3" eller "Yachtskipper" og "bynavn" på Google.dk)

Vi har fået oplyst følgende steder, men vi tager forbehold for om kurserne er oprettede og om siderne er opdaterede og er gældende for i år:

Nordjylland:
Aalborg v/ Peter Ribe, der kan kontaktes på 40476007
Aalborg v/ Frank Christensen, der kan kontaktes på 40444706
Aalborg Sejlklub, Y1, Esben Munk Sørensen, <ems@land.aau.dk>

Midtjylland:
Århusområdet: Kaløvig Bådlaug, Åstrup Strandvej 68A, 8541 Skødstrup, Tel:86 99 19 67, E-mail: mbehnke@kblsail.dk
Aarhus C: Kirstine Madsen, info@aarhus.fof.dk, 86122955, http://www.fof.dk/Kurser.aspx?enhed=2&menu=14
Århus: Erik Petersen 86141517 start medio september 2013.

Randers:
Steen Brøndum Schou-Andersen... (opstart 7. sept. 2015, endnu ledige pladser på ssa@ptd.dk)
Frank Christensen, Y3 start 2. oktober, tlf.: 4044 4706, e-mail: f.ran.k@mail,dk og frank.chrstnsn@gmail.com, www.frank-christensen.dk
Virksund melder om "ledige pladser på Y3": Virksund Lystbådehavn, Formand Ole Boel, Mobil: 30 20 56 04, Ole-boel@webspeed.dk
Fjerritslev: "Havhuset", Slettestrand, 9690 Fjerritslev med kontakt person Nico Petersen, nico@mail.dk prøver at få et kursus op at stå.
Ranum: Asger Hunø, 9681 Ranum, Tlf.: 98 67 69 08 / 24 25 11 48 info@himmerlandssejlerskole.dk (opdat. 2014)
Horsens: v/ Asbjørn Høj, der kan kontaktes på 20116881
Fredericia/Middelfart: Kursus: duelighedsbevis teoretisk del - lynkursus, Start: 30.01.14, Varighed: 48 lektioner, Sted: FOF, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Kontakt: info@fredericia.fof.dk, Telefon for tilmelding: 75923922 (opdat. 2014)

Sydjylland:
Kolding: Henning E. Pedersen, Tlf: 7594 0264, FOF i Kolding, www.fofkolding.dk.
Kolding v/ Henning Ejvind Petersen, der kan kontaktes på 2213714

Haderslev ser ud til at have "noget"
Sønderborg ser ud til at have "noget"

Øerne: (skal nok lave underinddeling, når vi har flere  ;-) )
Svendborg: Svendborg-sejlerskole.dk
Vordingborg: Aftenskolen LEA, Solbakkevej 11, 4760 Vordingborg, Tlf.: 41 15 15 61
2670 Greve: www.nauticmarine.dk
2990 Nivå: Y3 i år, Arne Nielsen, Nivå Bådelaug, Nivå Strandpark 19, www.sejlerbo.com, http://www.facebook.com/sejlerbo
Firmaet Hellers udbyder undervisning på hellers.dk/sejlerskole
Københavns Sejlerskole aps. http://www.sejlerskole.dk/, Lautrupskaj 9, 2100 København Ø. Telefon 20291510 (opdat. 2014)
Charlottenlund: Nordsjaellands-sejlerskole.dk, Telefon: 40510608
(opdat. 2014)

Andet:
E-learning/brevkursus (Humlebæk): http://www.ingham-sejlerskole.dk/
FTLF/DOCA, Gustav Wieds  Vej 25, 8000 Århus C kan kontaktes på 86182495 - måske kan de henvise dig til et sted...

Den ansvarlige for uddannelserne generelt:
Specialkonsulent Y3 Sten Emborg, Søfarststyrelsen, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø, sem@dma.dk, tlf. direkte 39174645

--------------------------

Vær indstillet på at bruge tid på det, for det er ikke "bare" "et kursus".
Det er praktisk, at køre flere sammen. Dels for at bevare en vis mødedisciplin men også til almindelig lektielæsning, og nogle at have nogle gode diskussioner med. Når man først er i gang, er "det næsten lige så sjovt som at sejle rigtigt", men man bliver ikke så våd, og man kommer hjem til tiden... 

Christian Borup, sekretær i DYF.

 

Uddannelsesregler
VHF/SRC
Kanalbevis

Yachtskipperuddannelsen

Studiehåndbog for yachtskipperuddannelserne

Duelighedsbevis

Tidliger eksamensopgaver til Y-1 og Y-3

Radiokurser

 

Top top Copyright. Mogens Exner - 2004